Wordt Lid

De geitenhobby is leuk, het houden, fokken en naar een keuring gaan!
Maar er gaat niets boven lid worden van een vereniging.
informatie opdoen en kennis delen binnen een vereniging, onderling strijden tegen andere leden, of als vereniging tegen andere verenigingen tot op Nationaal niveau,
met de spanning van het winnen of verliezen.
En na afloop samen wat drinken en napraten.

Begin 2019 telt ons land 20 verenigingen, verdeeld door het hele land.
Er is dus altijd wel een vereniging in de regio te vinden.
Onder algemeen en afdelingen kan je eenvoudig zoeken naar een vereniging in jouw omgeving.

Sfeer proeven.
Als je overweegt lid te worden bij een vereniging, kan je contact opnemen met de ledenadministratie; op deze pagina zijn de contactgegevens, folder of website te vinden.
Of ga naar een keuringen die word gehouden, welke te vinden zijn in de agenda

Als je je vervolgens inschrijft bij een vereniging,
word je ook automatisch lid van de NOG
Een gedeelte van de contributie die je aan de vereniging betaalt, gaat naar de NOG.
Deze bijdrage steekt de N.O.G. onder meer in de opleiding van keurmeesters, Inspecteurs, de commissie´s en organisatie en het stamboekbeheer.

Vakblad Geitenhouderij
Het vakblad kent een nauwe samenwerking met de NOG.
De specifieke raskenmerken komen in het vakblad aan de orde, evenals de vele keuringen en andere bijeenkomsten die de fokcommissies van de rassen organiseren. Ook de mijlpalen die de geiten behalen, zoals het produceren van 10.000 liter melk, worden natuurlijk vermeld. Deze berichten gaan vergezeld van foto’s die de sfeer weergeven en laten een geit of bok op haar/zijn mooist zien.
Verder zijn er nauwe contacten tussen het vakblad en de verschillende organisaties die voor geiten en geitenhouders werkzaam zijn.

Informatie Startende Stamboekgeitenhouders
Voor alle nieuwe startende mensen en verenigingen is deze handige folder gemaakt en voor
iedereen beschikbaar gemaakt.


Informatiefolder startende stamboekgeitenhouder