Agenda

2021

NOG

23 januari 2021
Bestuursvergadering

20 februari 2021
Overleg van de besturen van de fokcommissies met de NOG
Locatie: digitaal

17 april 2021
Bestuursvergadering

24 april 2021
ALV
Locatie: digitaal
Aanvang: 9.30 uur

29 mei 2021
Bestuursvergadering

17 juni 2021
Bestuursvergadering

8 juli 2021
Bestuursvergadering

2 oktober 2021
Bestuursvergadering

16 oktober 2021
Overleg van de besturen van de fokcommissies met de NOG
Tijd: 9.30 uur
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk 

Fokcommissies

6 februari 2021 (geannuleerd)
Fokcommissie Wit - instructiebijeenkomst

12 maart 2021
Fokcommissie Nubisch - ledenvergadering
Locatie: digitaal
Zie hier voor nadere informatie.

27 maart 2021 
Fokcommissie Wit - fokkersbijeenkomst
Locatie: in Harderwijk of digitaal

27 maart 2021
Fokcommissie Boergeit - fokkersbijeenkomst
Locatie: digitaal
Zie hier voor nadere informatie.

8 of 15 mei 2021
Fokcommissie Wit - fokkersdag
Locatie: bij Van Dijk te Rhenen
Nadere info: onder voorbehoud vanwege corona

3 juli 2021
Fokcommissie Wit - opnamedag
Nadere info: onder voorbehoud, indien er t/m augustus geen keuringen kunnen worden gehouden

31 juli 2021
Fokcommissie Wit - opnamedag
Nadere info: onder voorbehoud, indien er t/m augustus geen keuringen kunnen worden gehouden

28 augustus 2021
Fokcommissie Wit - opnamedag

25 september 2021
Fokcommissie Wit - bestuursvergadering

13 november 2021
ALV Fokcommissie Toggenburger
Tijd: inloop 9.30 uur, aanvang 10.00 uur
Locatie: Zaal Zwanikken, Eperweg 63 te Oene
Aanmelding: vóór 5 november bij André Koekkoek
Verder info: zie de Uitnodiging
Nb. deze vergadering valt onder de corona-regelgeving voor horeca

18 december 2021
Fokcommissie Wit - bestuursvergadering


2020

NOG

25 januari 2020
Bestuursvergadering

7 februari 2020
Tweede theorie-bijeenkomst
keurmeestersopleiding (G18)
Tijd: inloop 19.00 uur, start 19.30 uur
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk

11 april 2020 (afgelast ivm coronavirus)
Praktijkbijeenkomst keurmeestersopleiding (G18)

18 april 2020 (opgeschort ivm coronavirus)
ALV voor de leden en aangesloten fokkers


2 mei 2020
Bijeenkomst keurmeesters, inspecteurs en G18

22 augustus 2020
Bestuursvergadering

24 oktober 2020 (uitgesteld ivm coronavirus)
Overleg van de besturen van de fokcommissies met de NOG

Tijd: 9.30 uur
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk


Fokcommissies

1 februari 2020
Instructiebijeenkomst Fokcommissie Wit
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Dijkhoeve, Cuneraweg 168, 3911 RR Rhenen    

14 februari 2020
Bestuursvergadering Fokcommissie Toggenburger
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk

14 maart 2020 (afgelast ivm coronavirus)
Algemene Ledenvergadering Fokcommissie Bont
Agenda

28 maart 2020 (afgelast ivm coronavirus)      
Fokkersbijeenkomst Fokcommissie Wit         
Er komt geen vervangende datum, maar de commissie hoopt dat de fokkersdag wel door kan gaan.

Deze is gepland op zaterdag 16 mei (zie hieronder).
Het is de bedoeling om enkele punten zoals nieuwsberichten, stemming en huldigingen aan het programma toe te voegen.
Daarnaast wordt ‘Statistieken Wit 2020’ later gepresenteerd en komt deze tijdens de fokkersdag te koop.

28 maart 2020 - alternatieve vergadering
Jaarvergadering Fokcommissie Boergeit
In verband met de corona-maatregelen is de vergadering digitaal gehouden.
De avond ervoor is de presentatie van de vergadering via diverse kanalen gedeeld. 
Op zaterdag konden reacties tussen 9-12 uur via e-mail gedeeld worden met de voorzitter en in die tijdspanne konden ook per telefoon vragen worden gesteld. Boergeit-fokkers konden zich opgeven voor de Boergeit-WhatsApp-groep, zodat ook via WhatsApp kon worden gecommuniceerd.
De Fokcommissie heeft succesvol vergaderd en besluiten konden door de goede vergaderdiscipline via WhatsApp worden genomen.
Verslag

4 april 2020 (afgelast ivm coronavirus)
Ledenvergadering Fokcommissie Nubisch
In navolging van de door het kabinet opgelegde maatregelen omtrent het coronavirus heeft het bestuur besloten om de ledenvergadering af te gelasten. De Fokcommissie zal de fokkers en belangstellenden op de hoogte houden via e-mail en via haar website.

16 mei 2020 (afgelast ivm coronavirus)
Fokkersdag Fokcommissie Wit
Het bestuur heeft besloten om dit jaar geen nieuwe data voor de afgelaste activiteiten te prikken.

Hopelijk kunnen in 2021 weer op de vaste data van de jaarkalender bijeenkomsten worden georganiseerd.

30 mei 2020
Studiedag Fokcommissie Toggenburger

12 september 2020        
Opnamedag Witte Geiten
Locatie: bij u thuis
Opgave: tot 1 september 2020 bij Jan de With

19 september 2020
Bestuursvergadering Fokcommissie Wit
Aanvang: 9.00 uur
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk 

14 november 2020 (afgelast ivm coronavirus)
Ledenvergadering Fokcommisie Toggenburger

12 december 2020        
Bestuursvergadering Fokcommissie Wit
Aanvang: 9.00 uur
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk

Afdelingen (inclusief Kringen)          

De bijeenkomsten van de regionale verenigingen worden doorgaans niet vermeld op de website van de NOG. Vanwege de bijzondere corona-omstandigheden maken wij daarvoor nu een uitzondering. Het kan zijn dat deze lijst niet compleet is. Houd u daarom vooral ook de berichtgeving van uw eigen vereniging goed in de gaten!

Afgelast ivm coronavirus

20 maart 2020
Ledenvergadering DES Hagestein

23 maart 2020
Ledenvergadering Geitenfokvereniging Drenthe

3 april 2020

ALV Geitenfokvereniging Fryslân

17 april 2020
ALV Geitenfokvereniging Neerijnen en Omstreken

20 april 2020
Voorjaarsvergadering Kring Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden


2019

NOG

15 november 2019
Aftrap en eerste theoriebijeenkomst keurmeestersopleiding (G18)
Tijd: inloop 19.00 uur, start 19.30 uur
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk

Fokcommissies

9 november 2019
ALV Fokcommissie Toggenburger
Tijd: inloop 9.30 uur, aanvang 10.00 uur
Locatie: Zaal Zwanikken, Eperweg 63 te Oene
Aanmelding: vóór 5 november bij Roel Geerling
Info: zie de uitnodiging en het verslag van de vorige ALV

14 december 2019        
Bestuursvergadering Fokcommissie Wit
Aanvang: 9.00 uur
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk