Agenda

NOG

15 november 2019
Aftrap en eerste theoriebijeenkomst keurmeestersopleiding (G18)
Tijd: inloop 19.00 uur, start 19.30 uur
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk

25 januari 2020
Bestuursvergadering

7 februari 2020
Tweede theorie-bijeenkomst
keurmeestersopleiding (G18)
Tijd: inloop 19.00 uur, start 19.30 uur
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk

11 april 2020 (afgelast ivm coronavirus)
Praktijkbijeenkomst keurmeestersopleiding (G18)

18 april 2020 (opgeschort ivm coronavirus)
ALV voor de leden en aangesloten fokkers


2 mei 2020
Bijeenkomst keurmeesters, inspecteurs en G18

22 augustus 2020
Bestuursvergadering

24 oktober 2020 (uitgesteld ivm coronavirus)
Overleg van de besturen van de fokcommissies met de NOG

Tijd: 9.30 uur
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk


Fokcommissies

9 november 2019
ALV Fokcommissie Toggenburger
Tijd: inloop 9.30 uur, aanvang 10.00 uur
Locatie: Zaal Zwanikken, Eperweg 63 te Oene
Aanmelding: vóór 5 november bij Roel Geerling
Info: zie de uitnodiging en het verslag van de vorige ALV

14 december 2019        
Bestuursvergadering Fokcommissie Wit
Aanvang: 9.00 uur
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk              

1 februari 2020
Instructiebijeenkomst Fokcommissie Wit
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Dijkhoeve, Cuneraweg 168, 3911 RR Rhenen    

14 februari 2020
Bestuursvergadering Fokcommissie Toggenburger
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk

14 maart 2020 (afgelast ivm coronavirus)
Algemene Ledenvergadering Fokcommissie Bont
Agenda

28 maart 2020 (afgelast ivm coronavirus)      
Fokkersbijeenkomst Fokcommissie Wit         
Er komt geen vervangende datum, maar de commissie hoopt dat de fokkersdag wel door kan gaan.

Deze is gepland op zaterdag 16 mei (zie hieronder).
Het is de bedoeling om enkele punten zoals nieuwsberichten, stemming en huldigingen aan het programma toe te voegen.
Daarnaast wordt ‘Statistieken Wit 2020’ later gepresenteerd en komt deze tijdens de fokkersdag te koop.

28 maart 2020 - alternatieve vergadering
Jaarvergadering Fokcommissie Boergeit
In verband met de corona-maatregelen is de vergadering digitaal gehouden.
De avond ervoor is de presentatie van de vergadering via diverse kanalen gedeeld. 
Op zaterdag konden reacties tussen 9-12 uur via e-mail gedeeld worden met de voorzitter en in die tijdspanne konden ook per telefoon vragen worden gesteld. Boergeit-fokkers konden zich opgeven voor de Boergeit-WhatsApp-groep, zodat ook via WhatsApp kon worden gecommuniceerd.
De Fokcommissie heeft succesvol vergaderd en besluiten konden door de goede vergaderdiscipline via WhatsApp worden genomen.
Verslag

4 april 2020 (afgelast ivm coronavirus)
Ledenvergadering Fokcommissie Nubisch
In navolging van de door het kabinet opgelegde maatregelen omtrent het coronavirus heeft het bestuur besloten om de ledenvergadering af te gelasten. De Fokcommissie zal de fokkers en belangstellenden op de hoogte houden via e-mail en via haar website.

16 mei 2020 (afgelast ivm coronavirus)
Fokkersdag Fokcommissie Wit
Het bestuur heeft besloten om dit jaar geen nieuwe data voor de afgelaste activiteiten te prikken.

Hopelijk kunnen in 2021 weer op de vaste data van de jaarkalender bijeenkomsten worden georganiseerd.

30 mei 2020
Studiedag Fokcommissie Toggenburger

12 september 2020        
Opnamedag Witte Geiten
Locatie: bij u thuis
Opgave: tot 1 september 2020 bij Jan de With

19 september 2020
Bestuursvergadering Fokcommissie Wit
Aanvang: 9.00 uur
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk 

14 november 2020 (afgelast ivm coronavirus)
Ledenvergadering Fokcommisie Toggenburger

12 december 2020        
Bestuursvergadering Fokcommissie Wit
Aanvang: 9.00 uur
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk

Afdelingen (inclusief Kringen)          

De bijeenkomsten van de regionale verenigingen worden doorgaans niet vermeld op de website van de NOG. Vanwege de bijzondere corona-omstandigheden maken wij daarvoor nu een uitzondering. Het kan zijn dat deze lijst niet compleet is. Houd u daarom vooral ook de berichtgeving van uw eigen vereniging goed in de gaten!

Afgelast ivm coronavirus

20 maart 2020
Ledenvergadering DES Hagestein

23 maart 2020
Ledenvergadering Geitenfokvereniging Drenthe

3 april 2020

ALV Geitenfokvereniging Fryslân

17 april 2020
ALV Geitenfokvereniging Neerijnen en Omstreken

20 april 2020
Voorjaarsvergadering Kring Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden