• Home

Welkom op de website van de NOG


Onze organisatie houdt de stamboekregistratie bij van vijf Nederlandse geitenrassen, te weten:

  • de Nederlandse Witte geit;
  • de Nederlandse Toggenburger geit;
  • de Nederlandse Bonte geit;
  • de Nederlandse Nubische geit;
  • de Nederlandse Boergeit.

Ook van overige geitenrassen wordt de registratie verzorgd.

Uitgebreide informatie over de verschillende rassen vind u terug op de websites van de fokcommissies.

Onze leden zijn de plaatselijke verenigingen (zie: afdelingen). De individuele fokkers kunnen lid worden van een plaatselijke vereniging en zijn dan verbonden met de NOG. Zij kunnen vervolgens gebruik maken van de diensten van de NOG.

Afhankelijk van het ras zijn zij ook aangesloten bij de desbetreffende fokcommissie en zijn zij ook daar welkom op bijeenkomsten en evenementen.

NIEUWS

08/05/22 Landelijke NCW-keuring en andere keuringen

Goed nieuws! De Stichting Keuringscommissie Noord is van plan om op zaterdag 20 augustus a.s. de jaarlijkse NCW-keuring te organiseren in manege De Haan in Jubbega. Net als vorig jaar geldt daarbij wel een minimale aanwezigheid van 60 dieren (opgave tot en met 1 juli a.s.)

Verder organiseert de Keuringscommissie Noord op zaterdag 6 augustus haar jaarlijkse CW-keuring in Jubbega en houdt Geitenfokvereniging 'Verbetering Zij Ons Doel' op vrijdag 1 juli a.s. een CW-geitenkeuring in Schelluinen.

Zie voor meer informatie onze site onder 'Keuringen - Agenda Keuringen'.

08/05/22 Algemene Ledenvergadering en jaarverslag

Gelukkig konden we dit jaar weer  fysiek bij elkaar komen in Sociaal Centrum ‘De Kiekmure’ te Harderwijk. 

Er hebben 35 personen deelgenomen, onder wie vertegenwoordigers van dertien (van in totaal zeventien) verenigingen.

In de vergadering is vooral veel gesproken over allerlei fokkerijzaken - dat is toch de kern van waar we ons mee bezighouden. De vergadering werd afgesloten met een lunch, waarbij we even gezellig konden bijpraten.   

Het Jaarverslag over 2021 is weer in print aan alle fokkers gestuurd en kan uiteraard ook digitaal worden ingezien.  

Ook de presentatie is digitaal beschikbaar via 'Informatie - jaarvergaderingen'.

ALV 2022 voorblad nw

26/04/22 In Memoriam Dirk Bakker

Op 16 april 2022 is Dirk Bakker op 70-jarige leeftijd overleden.

Hij was een bijzondere man met een uitgesproken mening en heel veel kennis op geitengebied. Het bonte ras had zijn voorkeur en hij is behoorlijk succesvol geweest met dat ras.
Dirk is jarenlang voorzitter geweest van onze vereniging en onderhield alle landelijke contacten. Zijn vaste plek tijdens onze jaarlijkse keuring was achter de schrijftafel om de administratie in goede banen te leiden.

We bedanken Dirk voor wie hij was en voor wat hij allemaal heeft betekend voor onze vereniging. We zullen hem ontzettend gaan missen en wensen al zijn dierbaren heel veel sterkte toe met dit verlies.

Een uitgebreider In Memoriam kunt u hier lezen.

Cees van Diepen, Geitenfokvereniging Assendelft

24/04/22 Opgave lunch Algemene Ledenvergadering NOG

Aan de deelnemers aan de ALV van zaterdag 30 april a.s. wordt een lunch aangeboden.

In verband met de reservering verzoeken wij iedereen die van de lunch gebruik wil maken, zich - graag zo snel mogelijk - op te geven bij Ivar ten Tuijnte, secretaris, via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij zien u graag op de ALV!

23/03/22 Nieuwe bijeenkomsten voor op de agenda

Inmiddels zijn er gelukkig (!) zoveel bijeenkomsten te vermelden, dat de lijst voor deze plek te lang is geworden. 
Kijkt u daarom voor informatie over fokkersdagen/bijeenkomsten onder 'Algemeen - agenda' en voor informatie over alle geplande keuringen bij 'Keuringen - agenda keuringen'.

Wilt u ook een vergadering, keuring of andere bijeenkomst op de agenda vermeld hebben?
Stuurt u dan de gegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit is een update van het bericht van 23 maart jl.

27/02/22 Organiseren bijeenkomsten weer volop van start

Het is wel duidelijk: de samenleving is weer (zo goed als) 'open' en allerlei organisaties hebben het plannen van diverse evenementen weer opgestart.

Na het verheugende nieuws over het oppakken van de 'G18-opleiding' hebben we berichten gekregen over een drietal bijeenkomsten.
- 26 maart: ledenvergadering Fokcommissie Bont
- 11 juni: Dag van het Schaap (met fokgroep-keuringen Boer en Nubisch)
- 25 juni: verenigingskeuring DES
Meer informatie hierover vindt u onder 'Algemeen - agenda' en 'Keuringen - agenda keuringen'.

En ongetwijfeld zi-t er nog veel meer in het verschiet!

21/02/22 Voortzetten van de opleiding/training tot NOG-keurmeester (G18)

Na een periode van twee jaar waarin het onmogelijk was om fysieke bijeenkomsten en/of trainingen te houden, was er vorige week eindelijk het nieuws dat Nederland weer ‘los’ is. Graag willen we de opleiding weer oppakken waar we twee jaar geleden zijn gestopt.

Op dit moment hebben we nog geen zicht op welke keuringen er dit jaar gaan plaatsvinden en waar eventueel mensen met de keurmeesters kunnen meelopen. Maar gezien het aantal deelnemers gaat het moeilijk worden om iedereen voldoende ervaring op te laten doen op keuringen. Vandaar dat we op verschillende plaatsen in het land trainingsmogelijkheden gaan organiseren.

Over waar en wanneer de trainingen worden gehouden krijgen jullie nog nader bericht. Het is de bedoeling om eind april/begin mei een lijst te sturen met de diverse locaties en mogelijkheden. Eenieder kan zich dan opgeven voor diverse of alle trainingsmogelijkheden. Voor het meelopen op keuringen zal bij een grote belangstelling geloot worden onder de belangstellenden. Het is niet de bedoeling dat jullie zelf contact zoeken met de organiserende verenigingen, de coördinatie ligt bij de organisatoren van de trainingen.

Om een idee te krijgen van het aantal mensen dat mee gaat doen dit jaar, hierbij het verzoek om even een berichtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We hebben door wijzigingen van emailadressen niet alle deelnemers kunnen bereiken.
Uiteraard zijn ook nieuwe deelnemers van harte welkom!

Een datum om alvast te noteren is de keurmeesters/inspecteurs-bijeenkomst van 7 mei!
Hiervoor wordt ook deze groep met nadruk uitgenodigd.

Met een hartelijke groet,
Theo van der Meer en Engel Kupers

13/02/22 Aankondiging Algemene Ledenvergadering NOG

Het bestuur van de NOG hoopt dit jaar weer een fysieke algemene ledenvergadering te kunnen houden. De ALV zal plaatsvinden op zaterdag 30 april 2022 vanaf 9.30 uur.

De fysieke bijeenkomst wordt georganiseerd in Sociaal Centrum ‘De Kiekmure’ te Harderwijk. Daarbij worden de dan geldende corona-regels in acht genomen. Op het moment dat blijkt dat het vanwege corona-maatregelen toch niet mogelijk is om bij elkaar te komen, dan wordt de vergadering digitaal gehouden.

Aanvullende informatie over de wijze van vergaderen en de voorwaarden waaronder de bijeenkomst plaatsvindt, wordt te zijner tijd bekend gemaakt op onze website en Facebook-pagina.

De vergaderstukken zijn inmiddels toegestuurd aan de secretariaten van de afdelingen en fokcommissies, en zijn in te zien op onze site onder 'Informatie - Jaarvergaderingen'.

Alle leden zullen ook dit jaar het Jaarverslag weer per post tegemoet kunnen zien.

***** alle eerdere nieuwsberichten vindt u onder 'Informatie - Actueel' *****
***** alles over ZooEasy is te vinden onder 'Algemeen - ZooEasy' *****