Onze organisatie houdt de stamboekregistratie bij van vijf Nederlandse geitenrassen, te weten:

  • de Nederlandse Witte geit;
  • de Nederlandse Toggenburger geit;
  • de Nederlandse Bonte geit;
  • de Nederlandse Nubische geit;
  • de Nederlandse Boergeit.

Ook van overige geitenrassen wordt de registratie verzorgd.

Uitgebreide informatie over de verschillende rassen vind u terug op de websites van de fokcommissies.

Onze leden zijn de plaatselijke verenigingen (zie: afdelingen). De individuele fokkers kunnen lid worden van een plaatselijke vereniging en zijn dan verbonden met de NOG. Zij kunnen vervolgens gebruik maken van de diensten van de NOG.

Afhankelijk van het ras zijn zij ook aangesloten bij de desbetreffende fokcommissie en zijn zij ook daar welkom op bijeenkomsten en evenementen.

NIEUWS

2023.

Voor het organiseren van keuringen is in 2023 op de ALV vastgesteld dat er een financiële vergoeding beschikbaar gesteld wordt.
De organisatie van een keuring kan rekenen op een bijdrage van € 5,-- per dier dat op de keuring aanwezig is
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is het een vereiste dat de penningmeester van de NOG een catalogus ontvangt met een overzicht van alle uitslagen.

08/05/22 Algemene Ledenvergadering en jaarverslag

Gelukkig konden we dit jaar weer  fysiek bij elkaar komen in Sociaal Centrum ‘De Kiekmure’ te Harderwijk. 

Er hebben 35 personen deelgenomen, onder wie vertegenwoordigers van dertien (van in totaal zeventien) verenigingen.

In de vergadering is vooral veel gesproken over allerlei fokkerijzaken - dat is toch de kern van waar we ons mee bezighouden. De vergadering werd afgesloten met een lunch, waarbij we even gezellig konden bijpraten.   

Het Jaarverslag over 2021 is weer in print aan alle fokkers gestuurd en kan uiteraard ook digitaal worden ingezien.  

Ook de presentatie is digitaal beschikbaar via 'Informatie - jaarvergaderingen'.

ALV 2022 voorblad nw
29/05/21 Opnieuw financiële bijdrage keuringen uit stimuleringsfonds

Zoals op de afgelopen ALV is meegedeeld kan ook dit jaar een bijdrage uit het stimuleringsfonds worden aangevraagd voor het organiseren van een keuring. Alle geiten-, bokken- en lammerenkeuringen komen voor vergoeding in aanmerking, mits het aantal aanwezige dieren op een keuring minimaal 30 stuks is.

De organisatie van een keuring kan rekenen op:
- een bijdrage van € 5,-- per dier dat op de keuring aanwezig is
- een vergoeding van € 100,-- voor het maken van een catalogus
- een vergoeding van € 100,-- voor de overige kosten samenhangend met de keuring

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is het een vereiste dat de penningmeester van de NOG een catalogus ontvangt met een overzicht van alle uitslagen. De organisatie mag geen inschrijfgeld innen en dient inzenders een gratis catalogus te verstrekken. 
De secretariaten hebben inmiddels een apart bericht hierover ontvangen.

08/05/22 Landelijke NCW-keuring en andere keuringen

Goed nieuws! De Stichting Keuringscommissie Noord is van plan om op zaterdag 20 augustus a.s. de jaarlijkse NCW-keuring te organiseren in manege De Haan in Jubbega. Net als vorig jaar geldt daarbij wel een minimale aanwezigheid van 60 dieren (opgave tot en met 1 juli a.s.)

Verder organiseert de Keuringscommissie Noord op zaterdag 6 augustus haar jaarlijkse CW-keuring in Jubbega en houdt Geitenfokvereniging 'Verbetering Zij Ons Doel' op vrijdag 1 juli a.s. een CW-geitenkeuring in Schelluinen.

Zie voor meer informatie onze site onder 'Keuringen - Agenda Keuringen'.

***** alle eerdere nieuwsberichten vindt u onder 'Informatie - Actueel' *****
***** alles over ZooEasy is te vinden onder 'Algemeen - ZooEasy' *****