• Home

Welkom op de website van de NOG


Onze organisatie houdt de stamboekregistratie bij van vijf Nederlandse geitenrassen, te weten:

 • de Nederlandse Witte geit;
 • de Nederlandse Toggenburger geit;
 • de Nederlandse Bonte geit;
 • de Nederlandse Nubische geit;
 • de Nederlandse Boergeit.

Ook van overige geitenrassen wordt de registratie verzorgd.

Uitgebreide informatie over de verschillende rassen vind u terug op de websites van de fokcommissies.

Onze leden zijn de plaatselijke verenigingen (zie: afdelingen). De individuele fokkers kunnen lid worden van een plaatselijke vereniging en zijn dan verbonden met de NOG. Zij kunnen vervolgens gebruik maken van de diensten van de NOG.

Afhankelijk van het ras zijn zij ook aangesloten bij de desbetreffende fokcommissie en zijn zij ook daar welkom op bijeenkomsten en evenementen.

NIEUWS

15/11/20 In Memoriam Chris Bos

Op 11 november 2020 is Chris Bos uit Lexmond op ruim 81 jarige leeftijd in zijn slaap overleden. 

In 1976 is Chris begonnen met het hobbymatig houden van geiten. Alle rassen hadden zijn belangstelling. En door de loop der jaren heeft hij alle rassen in de stal gehouden. Hij heeft zich bestuurlijk gedurende ruim 30 jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt voor Geitenfokvereniging Streven Naar Verbetering en de Kring van Geitenfokverenigingen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Op 29 april 2010 werd hij voor zijn verdiensten in de geitenwereld benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. We zijn hem voor zijn inzet, humor en vriendschap veel dank verschuldigd. We zullen hem missen.

Een uitgebreider In Memoriam kunt u hier lezen en via deze link kunt u online condoleren.

Bestuur Kring A&V

05/11/20 In Memoriam Rinus den Ouden - Een hele fijne geitenman is niet meer onder ons

Op vrijdag 30 oktober is Rinus den Ouden op 90-jarige leeftijd overleden. Van jong af aan is Rinus opgegroeid met geiten. Veertig jaar geleden, toen zoon Hennie van zijn opa een landgeit met lam kreeg, zijn ze echt gestart met de geiten, op een fijne plek vlakbij huis. Eerst met Witte geiten en later Nubische, en daarmee was Rinus ook één van de grondleggers van het fokken van Nubische geiten in Nederland. Hij was niet alleen NOG-keurmeester, maar is in 1999 ook nog benoemd tot voorzitter van de Fokgroep Nubische Geiten. Met zijn karakteristieke witte pet hebben wij hem op vele NOG-vergaderingen en keuringen mogen ontmoeten. Altijd vriendelijk met aandacht voor iedereen en open voor een fijn gesprek en tot het laatst toe actief met de geiten. Wij zullen Rinus missen. En wij zijn blij dat zoon Hennie met de Nubische geiten doorgaat.

De moeite waard om te bekijken en te lezen zijn het filmpje over Rinus op YouTube en het artikel in de Geitenhouderij van augustus 2011, dat staat op de website van de fokcommissie Witte geiten.

Ivar ten Tuijnte,
voorzitter fokcommissie Nubische geiten

Overlijden Rinus 
© Ria van Harten

02/11/20 Eerste resultaten onderzoek scrapie genotypering

Inmiddels druppelen de eerste uitslagen van de voorlopers in het DNA scrapie-onderzoek binnen voor verwerking in ZooEasy. De fokkers stuurden het pdf-document van de GD door naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De resultaten zijn wisselend.

Het verwerken van álle uitslagen in ZooEasy heeft voor de gezamenlijke fokkers het voordeel dat we binnen het ras een goed beeld krijgen van de mate van vóórkomen van ongevoeligheid. Dat biedt een goed beeld van de mogelijkheden met gerichte fokkerij ongevoeligheid in te fokken in de populatie. Stuurt u daarom vooral uw uitslagen naar het hiervoor genoemde e-mailadres, zodat deze door de beheerders van ZooEasy kunnen worden ingevoerd.

Woensdag 28 oktober jl. heeft de GD in een webinar uitgebreid uitleg gegeven over het DNA-onderzoek. U kunt de presentatie terugzien via de volgende link: Scrapie genotypering voor geiten: wordt fokken op scrapie-resistentie de toekomst?

Meer informatie kunt u ook vinden in onderstaand nieuwsbericht van 11 oktober jl. en het daarbij behorende uitgebreide artikel van Theo van der Meer.

26/10/20 Bestuursvoorstel fokcommissie Toggenburger

Dit jaar organiseert de Fokcommissie Toggenburger in november geen Algemene Ledenvergadering vanwege de gevolgen van de Covid-19 uitbraak. Tijdens de ledenvergadering in het najaar van 2019 is gesproken over eventuele aanpassing van de stamboekregels, waarbij is afgesproken dat het bestuur dit verder zou uitwerken en de voor- en nadelen met de leden zou delen. Het bestuur heeft hierover intensief van gedachten gewisseld en is tot de conclusie gekomen dat in deze huidige tijd de voordelen groter zijn dan de nadelen. Daarom wordt nu voorgesteld om bij meerderheid van stemmen het stamboekreglement aan te passen. 

Het bestuursvoorstel en het stemformulier worden per mail en per post verzonden - via de bij de fokgroep bekende adressen - naar degenen die minstens één Toggenburger-dier op de NOG stallijst in ZooEasy hebben staan, en zijn ook via de volgende links in te zien en te downloaden: Bestuursvoorstel JVR X JVR en Stemformulier JVR X JVR. Lees ook het artikel van voorzitter Doede de Jong over het bestuursvoorstel

De stemperiode voor het bestuursvoorstel JVRxJVR=JVR loopt tot en met vrijdag 13 november a.s. De uitslag wordt 14 november via de website van de fokcommissie bekend gemaakt. Breng tijdig uw stem uit!

18/10/20 Overleg met fokcommissies uitgesteld

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen is het overleg van de besturen van de fokcommissies met de NOG - dat gepland stond voor zaterdag 24 oktober a.s. - voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zodra het weer mogelijk is, zal opnieuw een vergadering worden belegd. De besturen van de fokcommissies ontvangen daarover te zijner tijd bericht.

11/10/20 Scrapie genotypering bij geiten - door Theo van der Meer

Sinds september is het mogelijk via genotypering de (on)gevoeligheid voor scrapie bij geiten vast te stellen. Op de website van de GD is hierover meer te lezen: ‘Genotypering’.
Omdat zodra de NVWA aansluit bij de in juli vastgestelde nieuwe Europese regelgeving, ook export van scrapie-ongevoelige dieren mogelijk wordt, kan het voor fokkers interessant zijn voorop te lopen in het fokken op scrapie-ongevoeligheid. Hier ligt ook meteen een gevaar op de loer: massaal gebruik van scrapie-ongevoelige bokken kan heel snel leiden tot sterke toename in de verwantschap van de populatie en dus inteelt. Voorzichtigheid, fokken met beleid en vooral voldoende tijd nemen bij het toegroeien naar een scrapie-ongevoelige populatie is hierbij het devies. Binnen de fokcommissies zal hier ongetwijfeld aandacht aan besteed gaan worden.

Een van de te verwachten resultaten:

201011 Scrapie genotypering bij geiten afbeelding1
Lees hier het hele artikel

20/09/20 Nieuws van het NOG-bestuur

Geachte liefhebbers van geiten,

Door corona is ons leven vanaf maart drastisch veranderd ten opzichte van wat wij gewend waren. Vanwege de door de overheid opgelegde beperkingen en richtlijnen kwam het openbare leven afgelopen voorjaar voor een groot deel tot stilstand. Hierdoor werden ook bijeenkomsten die door ons, fokcommissies en verenigingen zouden worden georganiseerd, geannuleerd. Ook de in de zomer geplande keuringen konden niet doorgaan. In het najaar van 2019 zijn 18 enthousiaste liefhebbers gestart met de cursus voor keurmeester, maar helaas hebben wij de opleiding tijdelijk moeten onderbreken.

In de loop van de zomer hebben verschillende fokcommissies nog opname-dagen voor geiten en bokken kunnen organiseren en hebben wij vanuit de NOG op verzoek van bedrijven nog een paar huiskeuringen kunnen uitvoeren. In Zuid-Nederland heeft men vanuit de kring een online geitenkeuring gehouden en de bokkenkeuring Lexmond is op dezelfde wijze doorgegaan. Hulde voor dit initiatief en verheugend dat wij – door innovatief te zijn – toch bezig blijven. Ook de complimenten voor de keurmeesters die belast waren met de beoordeling van de opgegeven dieren.

Eind augustus hebben wij als NOG-bestuur vergaderd, waarbij we de ontstane situatie en ons eigen handelen hebben geëvalueerd, en hebben gesproken over hoe nu verder te gaan. Richtlijnen en beperkingen door corona zullen ook komend jaar aan de orde zijn. Vanuit dat perspectief hebben wij het volgende besproken: 

 • de ALV die in oktober nog op het programma stond gaat niet door;
 • de bijeenkomst van NOG met fokcommissies is gepland op zaterdag 24 oktober a.s. te Harderwijk;
 • de ALV is nu gepland op zaterdag 24 april 2021, wij kunnen nog niet inschatten in welke vorm wij dat kunnen organiseren, de digitale mogelijkheden gaan wij onderzoeken. Nadere berichtgeving volgt komende winter;
 • wellicht gaan wij investeren in ICT om digitaal te vergaderen, de mogelijkheden worden de komende tijd onderzocht;
 • hoe verder te gaan met de cursus voor keurmeesters wordt nader onderzocht;
 • wij hopen dat wij komende zomer, met eventuele aanvullende maatregelen, weer in staat zijn om keuringen te organiseren. Wij gaan als NOG inventariseren op welke wijze wij hierbij organiserende instanties kunnen ondersteunen.

Ondanks alle beperkingen die nu gelden en ondanks alle onzekerheden over het verloop van corona geven wij de moed niet op. Wij hopen dat ook de fokkers, afdelingen, kring-besturen, fokcommissies etc. de moed en kracht hebben om door te gaan. Met name door ziektes hebben wij in het verleden ook de nodige problemen moeten overwinnen.

Onze insteek is om dienstbaar en ondersteunend te zijn richting fokkers en de verschillende organisaties die ons sinds jaar en dag helpen. Wij houden ons aanbevolen voor goede suggesties die ons kunnen helpen om de huidige problematiek het hoofd te bieden.

Namens het bestuur van de NOG,
Sietse van der Wal, voorzitter

06/09/20 Nieuw fokreglement Fokcommissie Boergeit

De Fokcommissie Nederlandse Boergeit heeft haar fokreglement bijgewerkt.
Het nieuwe reglement - van september 2020 - kunt u hier inzien en downloaden.

06/09/20 ALV Fokgroep Toggenburger afgelast

Tot onze spijt wordt de algemene ledenvergadering van de Fokgroep Toggenburger, die op zaterdag 14 november 2020 zou plaatsvinden, geannuleerd. We vinden het niet verantwoord gezien de corona-ontwikkelingen om de vergadering door te laten gaan. 
Het bestuur bereidt een bestuursvoorstel voor waarover u binnenkort wordt ingelicht en kunt stemmen.
We houden u op de hoogte.

Namens het bestuur van de fokgroep Toggenburger,
Corrie Hoorweg

25/08/20 ALV 2020 afgelast

Het NOG-bestuur is afgelopen zaterdag bijeen geweest en heeft besloten om de geplande (qua datum al verschoven) ALV  van 24 oktober 2020 niet te laten plaats vinden. Eind september zal het bestuur zich melden met nadere gegevens over hoe de ALV in 2021 zal worden gehouden. 

10/08/20 Uitslag videokeuring Zuid-Nederland

Het covid-19 virus heeft voor velen,  onder wie ook de keuringsdeelnemers, gevolgen gehad. Al snel werd duidelijk dat er voor 1 september geen activiteiten plaats mochten vinden en ging er een streep door geplande keuringen. Om zo’n verloren jaar nog wat inhoud te geven, besloot het bestuur van St. Anna een videokeuring te organiseren en daarbij ook de leden van de verenigingen die mee doen aan de Zuid-Nederlandse keuring deel te laten nemen. De organisatie stelt vast dat het geheel een succes is geworden: er was veel belangstelling en het  deelnemersveld was ijzersterk. De ingezonden filmpjes moesten voldoen aan een bepaald protocol zodat de dieren zoveel mogelijk op dezelfde manier in beeld gebracht werden. Er werd een catalogus gemaakt en aan de hand van het catalogusnummer met bijpassend filmpje werden de geiten net als op een keuring in het veld op volgorde gezet met bijbehorende toelichting. Nooro’s Roza 26 van Huib Noordermeer werd algemeen kampioen.
- Lees hier het hele keuringsverslag van Piet van Haperen;
- Zie hier de catalogus.

12/07/20 Videokeuring Bokken - Kring van Geitenfokverenigingen 'Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden'

Dit jaar zal er in Lexmond geen bokkenkeuring worden gehouden. In navolging van de geslaagde videokeuring voor de geiten van de leden van de Kring A&V wordt nu iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan de videokeuring voor boklammeren en volwassen bokken van de door de NOG erkende rassen. Filmpjes kunnen worden ingestuurd tot en met 25 juli a.s. Zie hier voor meer informatie.

28/06/20 Jaarverslag 2019 digitaal beschikbaar

Het jaarverslag over 2019 is nu digitaal in te zien en te downloaden. Per ongeluk is een verkeerde versie gedrukt, waardoor het geprinte jaarverslag helaas niet volledig is. Maar dat betekent ook dat er een goede reden is om de digitale versie nog eens na te lezen. Zo vindt u daarin onder meer de (in print ontbrekende) verslagen van Engel Kupers over foktechnische zaken en van Daphne Koene over de communicatie én enige aanvullende informatie van verschillende fokcommissies. We wensen u nogmaals veel leesplezier!

03/06/20 Corona-update IV - keuringen en inspecties

In de besluitvorming van de NOG is veiligheid voor alle betrokkenen een eerste prioriteit. Aan die veiligheid houden we onvoorwaardelijk vast.

Mede gezien de versoepelingen van de overheidsmaatregelen betekent dit niet, dat er niets mogelijk is. Het NOG-bestuur neemt echter vooralsnog geen initiatieven tot 1 september a.s. Dit zou kunnen veranderen als de pandemie zich zodanig ontwikkelt dat activiteiten weer mogelijk zijn. Maar zo ver is het nog lang niet.

Overigens heeft het NOG-bestuur zeer beperkte mogelijkheden tot het organiseren van activiteiten. Keuringen behoren tot de verantwoordelijkheid van de verenigingen en de meeste andere activiteiten worden door de fokcommissies georganiseerd. Zo is de organisatie van huisopnames in handen van de fokcommissies met hun (rasgebonden) inspecteurs. Gezamenlijk maken zij hierover afspraken en zij nemen ook de organisatie ter hand.

Onlangs is er door de Fokcommissie Boergeit een protocol gemaakt, waarmee gewerkt kan worden bij huis-opnames van geiten en bokken. Dit protocol is openbaar en kan eventueel opgestuurd worden. De Fokcommissie Wit heeft vergelijkbare plannen en verleent dispensatie aan die dieren waarvan de fokkers het niet verantwoord vinden om ze op te laten nemen. De Fokcommissies Toggenburger en Nubisch gaan geen activiteiten in deze richting ontwikkelen; Fokcommissie Toggenburger heeft al eerder laten weten voor dit jaar dispensatie te verlenen. Op dit moment is nog niet bekend welke stappen de Fokcommissie Bont zal zetten. Wij houden u daarvan op de hoogte.

***** alle (eerdere) nieuwsberichten vindt u voortaan onder 'Informatie - Actueel' *****
***** de informatie over ZooEasy is verplaatst naar 'Algemeen - ZooEasy' *****