Actueel

22/03/20 Corona-update II

Beste Nubische en Boergeit fokkers,

Morgen komt in het nieuws dat de Dag van het Schaap 2020 (gepland op 6 juni a.s.), door de onduidelijke status van grote publieksevenementen, uitgesteld wordt naar 2021. Daarmee vervalt onze geplande landelijke fokgroepkeuring in Ermelo.
Over een vervangende keuring later dit seizoen kunnen wij in deze fase geen uitspraken doen.
We zullen hierover - al naar gelang van de ontwikkelingen - later contact met jullie opnemen.
We hopen dat iedereen gevrijwaard blijft van het corona-virus en wensen jullie een goede gezondheid.

Namens de fokcommissie Nubisch en Boergeit,
Ivar ten Tuijnte en Theo van der Meer

13/03/20 Corona-update I

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus vinden wij het samenkomen van mensen op dit moment – ongeacht het aantal – niet wenselijk.

Wij zullen de Algemene Ledenvergadering van de NOG (gepland op 18 april a.s.) dan ook voor onbepaalde tijd opschorten.

Op de NOG-site staan onder ‘Agenda’  diverse data voor reeds geplande bijeenkomsten.
Inmiddels zijn diverse bijeenkomsten afgelast of opgeschort, of zullen deze op een alternatieve wijze plaatsvinden.

*** Houd u de agenda goed in de gaten voor actuele informatie - de agenda wordt regelmatig bijgewerkt! ***

Wij horen graag per ommegaande van de betreffende organisatoren of bijeenkomsten al dan niet doorgang vinden.
Vervolgens zullen wij dit via Facebook en website delen met onze achterban.

Wij wensen u allen een goede gezondheid toe! 

Met vriendelijke groet,
het NOG-bestuur

10/03/20 Geboorte

Op 21 februari jl. zijn Cees en Charlotte Brouwer de gelukkige ouders geworden van zoon Tije. Cees fokt Bonte geiten (CAE/CL vrij) en is lid van de verenigingen Fryslân en DES Hagestein. 

In de hoop dat Tije net zo'n passie zal krijgen voor het fokken van geiten als zijn ouders, wensen we de familie veel geluk samen!

geboorte Tije Brouwer def

02/01/20 In Memoriam - Gepassioneerd geitenman Jan van Burgsteden

Op 29 december 2019 is Jan van Burgsteden op 83-jarige leeftijd overleden. Jan zijn hele leven heeft feitelijk in het teken van geiten gestaan, zowel als topfokker van Toggenburger geiten als ook als spinfunctionaris binnen de NOG. Sinds 1967 heeft Jan met zijn vrouw Rika in 'De Voorpost' in Eesveen gewoond en sinds 1963 was hij al behept met 'het geitenvirus', in totaal ruim 57 jaar!
Vanaf 1972 was hij, tot de opheffing van de provinciale bonden, verantwoordelijk voor de stamboekadministratie van de Overijsselse Bond en later ook van de Bonden van Drenthe, Gelderland, Noord- en Zuid Holland. Van 1982 tot 2004 was Jan landelijk stamboek-administrateur van de NOG en als zodanig feitelijk 'een wandelende almanak' voor geiten fokkend Nederland. Hij kende van tientallen fokfamilies de afstamming in vaak een 10-tal generaties of nog meer!
Logisch dat daardoor in de hoogtijdagen van de NOG in de 80’er jaren van de vorige eeuw bij Jan en Rika de telefoon van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 'roodgloeiend' stond met vragen betreffende de fokkerij, Jan genoot ervan!
Voor alle verdiensten voor de NOG is Jan erelid geworden en op 29 april 1998 is hij geridderd voor alle werk voor de geitenfokkerij in Nederland.

Ook als keurmeester en stamboekinspecteur is Jan 'vanaf het eerste uur' actief geweest. Met zijn karaktervolle persoonlijkheid en uitgesproken visie heeft hij voor alle rassen in het algemeen en het Toggenburger ras in het bijzonder honderden opnames verzorgd!
De resultaten werden altijd in heel heldere bewoordingen gedeeld met de fokkers.

Niet onvermeld mag blijven de verdiensten die hij heeft gehad voor de Toggenburger geitenfokkerij, het geitenras dat Jan het meest dierbaar was. Vanaf de oprichting van de fokcommissies was hij toegewijd adviseur van deze fokcommissie waarvoor hij ook tientallen jaren 'het bokken- en bokmoederboek' heeft verzorgd met een duidelijke herkenbare 'Van Burgsteden-uitstraling'. 

Tot slot is het belangrijk de fokkerij-prestaties met betrekking tot Toggenburger geiten van Jan van Burgsteden te noemen. Gedurende zijn hele leven heeft hij vast gehouden aan zijn 'true type' met de nadruk op robuustheid met behoud van voldoende melkopdruk. Door hem gefokte bokken - die een grote invloed op de fokkerij hebben gehad - zijn bijvoorbeeld Nivard, die met name tot wasdom is gekomen in de fokkerij van wijlen Jan Lanting en bot en robuustheid gebracht heeft, en Albert, ontsproten aan de roemruchte fokkerij van wijlen mevrouw Klaassens in Gieten. Een van de laatste topgeiten van Jan was de geit Filiz, een modelgeit opgenomen met 93 punten, en verantwoordelijk voor een heel eigen foklijn. 'De Voorpost', de stal van Jan van Burgsteden, is sinds 2012 het eerste fokcentrum van Nederlandse Toggenburgers dat erkend is door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Namens de NOG - en de fokgroep Toggenburger in het bijzonder - wil ik Jan danken voor alles wat hij 'voor geitenfokkend  Nederland' heeft gedaan.

Doede de Jong,
voorzitter fokcommissie Toggenburger

11/12/19 Beëindiging Keuringscommissie Zuid-oost Friesland

Tot haar spijt moet Keuringscommissie Zuid-oost Friesland stoppen met haar keuringen. De Keuringscommissie is in 2006 ontstaan uit de Kring en geitenfokvereniging Jubbega. Sindsdien zijn altijd gemoedelijke en mooie keuringen gehouden, met leuke deelnemers.
Nadat de commissie 13 jaar keuringen in manege De Haan te Jubbega heeft georganiseerd, is daaraan nu helaas een eind gekomen. Het aantal opgegeven dieren is teruggelopen van 120 naar 40. Dit komt mede omdat een aantal vaste deelnemers is gestopt en een aantal certificaatwaardig is geworden. Daarbij komt dat het aantal sponsors is afgenomen, terwijl de onkosten zijn gestegen. Het is daarom voor de commissie financieel niet meer haalbaar om een keuring te organiseren.
De Keuringscommissie bedankt alle deelnemers voor het inzenden van hun dieren in al die jaren en voor hun inbreng om er elke keer een gezellige keuring van te maken.
Namens het bestuur (voorzitster mw. R. Ponne, penningmeester mw. B. Fekken, leden G. de Vries, Tj. Jonker en comb. Boek),
secretaris H. Mulder

11/12/19 Nieuw fokreglement Fokcommissie Toggenburger

In de ledenvergadering van afgelopen november zijn een paar besluiten genomen die leiden tot aanpassing van het fokreglement: de hoogtemaat-eis voor jongen bokken is verdwenen en de eisen voor modelgeiten zijn iets gewijzigd. Het nieuwe fokreglement zal naar verwachting worden bekrachtigd op de ALV van de NOG, die wordt gehouden op 18 april 2020. De nieuwe versie van het reglement is alvast op de site gepubliceerd onder 'Informatie - Fokreglementen'.