2024

21-4-2024
Op 20 april hield de NOG haar Algemene Leden Vergadering in de Herxer Marke in Wijhe.
Er waren ongeveer 40 mensen aanwezig. In goede sfeer werd de vergadering rond 12:45 uur afgesloten.
U kunt de presentatie hier digitaal bekijken. Hierin leest u ook de resultaten van de op 15-3 gepubliceerde onderwerpen.
Het uitgereikte jaarverslag 2023 is hier ook digitaal beschikbaar. Bij de melklijsten moet opgemerkt worden dat de melklijsten die afgesloten zijn in 2023 hier gepubliceerd zijn. De begin 2024 afgesloten lijsten volgen in het jaarverslag 2024.

15-3-2024
Het bestuur van de NOG heeft enkele projecten lopen die voor de fokkers van belang kunnen zijn:

  • Onderlinge erkenning van diergezondheid certificering voor geiten tussen NSFO en GD: het bestuur heeft binnenkort een gesprek hierover met de GD
  • Genetisch onderzoek bij geiten naar het Polled Intersex Syndrome vindt op dit moment nog niet plaats in Nederland, terwijl er wel interesse voor is. Fokkers vinden nu hun weg naar onderzoek in Duitsland. Het bestuur zal dit aankaartenin het gesprek met de GD / Bureau van Haeringen
  • Aanvraag voor subsidie uit het Dinamofonds voor aanschaf van stikstofvaten, vangen van sperma en opleiden van inseminatoren, waarmee we een genenbank kunnen aanleggen van voor de fokkerij interessante bokken