De NOG
De Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij richt zich op de stamboekfokkerij van geiten in Nederland.
Veel vrijwilligers zetten zich elk jaar opnieuw weer in voor het levend houden van de geitenfokkerij zoals we die al decennia lang kennen en waaraan we gehecht zijn. De belangrijkste doelstelling van de NOG is het stimuleren van het fokken en houden van geiten in Nederland.

Historie
De Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG) is opgericht in 1916.
De NOG is de grootste organisatie voor geitenfokkers in Nederland. Door de jaren heen is met de veranderingen in de maatschappij ook de rol en de organisatie van de NOG veranderd. Oorspronkelijk was de organisatie opgebouwd uit provinciale bonden en was er in bijna iedere plaats wel een geitenfokvereniging. Door de toenemende mobiliteit zijn verenigingen samengegaan. Daarmee is het aantal verenigingen van honderden naar tweeëntwintig teruggegaan. Begin 2000 is binnen de NOG de structuur met bonden ter discussie gesteld in de beleidsnotitie “De bakens verzet” en heeft een nieuwe organisatiestructuur uitgewerkt. Dit plan is vervolgens goedgekeurd en vormde de leidraad voor de nieuwe landelijke opzet waarmee wij vandaag de dag naar volle tevredenheid mee werken.

Omvang
 In het stamboek staat de afstamming van ruim honderdvijftig duizend geiten opgeslagen, inclusief nadere gegevens. De maar liefst ruim vijfduizend levende, ingeschreven geiten zijn in het bezit van zowel hobbyfokkers als van beroepsmatige geitenhouders. Zij staan ingeschreven in de vijf stamboeken die de NOG bijhoudt, namelijk de Nederlandse Witte geit, de Nederlandse Bonte geit, de Nederlandse Toggenburger geit, de Nederlandse Nubische geit en de Nederlandse Boergeit. Daarnaast kennen wij een register voor de “Nederlandse Melkgeit”, waarvan bijna vierduizend dieren zijn geregistreerd. Van alle andere geitenrassen kan de afstamming ook door de NOG worden geregistreerd.

Opbouw NOG
Het hoogste orgaan in de NOG-organisatie is de algemene ledenvergadering. In deze ledenvergadering is elke geitenfokvereniging vertegenwoordigd. Het aanwezige verenigingslid dat de vereniging vertegenwoordigt, heeft stemrecht naar rato van het aantal leden van de vereniging op 1 januari van het betreffende jaar. De ledenvergadering komt minstens eenmaal per jaar bijeen en heeft tot taak het bestuur te kiezen en te controleren, waarmee tevens de commissies onder het bestuur worden gecontroleerd. Daarnaast is de ledenvergadering het orgaan waarin binnen de NOG de beleidsbesluiten worden genomen. De NOG wordt geleid door een bestuur, gekozen door de leden, op basis van kwaliteiten en interesses. Het bestaat volgens de statuten uit vijf leden met als taken voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid fokkerijaangelegenheden en bestuurslid communicatie. Het bestuur wordt ondersteund door diverse commissies.