WBTR

WBTR afbeelding1

Nieuwe wetgeving inzake het besturen van een vereniging

Per 1 juli 2021 treedt een nieuwe wet in werking (de WBTR - Wet bestuur en toezicht rechtspersonen), die is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. De persoonlijke, hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden is een belangrijk aandachtspunt. 

De impact op kleinere verenigingen is beperkt, maar dat neemt niet weg dat álle verenigingen aan de nieuwe wetgeving zullen moeten voldoen. Besturen moeten met elkaar in gesprek over de invulling van de nieuwe wet. Bestaande statuten en reglementen worden moeten nalopen. In de meeste gevallen zal er geen statutenwijziging nodig zijn, maar zullen mogelijk wel beperkte aanpassingen aan reglementen moeten plaatsvinden. Wellicht moeten bepaalde zaken schriftelijk worden vastgelegd, als dat nog niet eerder is gebeurd. Een eventuele statutenwijziging moet in de komende vijf jaar worden uitgevoerd.

WBTR.nl

Veel informatie is beschikbaar op de site www.wbtr.nl, waar je je ook kunt opgeven voor een gratis Webinar voor verdere informatie. Het Webinar is overigens ook beschikbaar via YouTube. Het voordeel van zelf meedoen met een Webinars, is dat er gelegenheid is om na het Webinar vragen te stellen. 

Ook is op deze site een stappenplan beschikbaar dat gezamenlijk is ontwikkeld voor en door verenigingen en stichtingen. Hiermee kunnen kleinere verenigingen gemakkelijk en zonder hoge kosten gaan voldoen aan de nieuwe wet.

Het stappenplan geeft informatie over de nieuwe verplichtingen en biedt de mogelijkheid om vast te leggen (met voorbeelteksten!) hoe de vereniging hieraan voldoet. Omdat de NOG zich als partner bij WBTR.nl heeft aangesloten, kunnen alle verenigingen met 50% korting gebruik maken van dit stappenplan én van de juridische helpdesk.

Besteed niet meer tijd dan nodig aan nieuwe wet WBTR, maar doe het wel! Met het handige stappenplan ben je effectief en efficiënt bezig.
In dit informatiepakket is alles wat uitvoeriger beschreven en kun je de kortingscode vinden.

Wijzigingen binnen NOG

Het NOG-bestuur is nog bezig te bekijken welke wijzigingen in zijn werkwijze nodig/wenselijk zijn. Standaardinformatie zullen we uiteraard delen, maar het kan goed zijn dat de besturen van de afdelingen eigen regelingen moeten treffen. We zullen eventuele algemene vragen inventariseren, waarna we bezien hoe we die het beste kunnen beantwoorden.