Scholingscommissie van de N.O.G.

 
 

Naast de “Fokcomissies” kent de N.O.G. ook nog de “scholingscommissie”.
Hierin zitten inspecteurs/keurmeesters die een plan maken om de opleiding en het examineren van nieuwe inspecteurs en keurmeesters in goede banen te leiden.

In combinatie met de daarvoor aangewezen bestuursleden van de fokcommissies, wordt de kwaliteit van het kennisniveau van de actieve keurmeesters en stamboekinspecteurs gestabiliseerd en zo nodig verbeterd.
De samenstelling in 2015:

Voorzitter:     Herman Hoekstra (Marrum, Fr)
Secretariaat:  Theo van der Meer(Haarle, Ov)
Leden:            Wim van Rheen(Bruchem, Gld,)
                        Doede de Jong (Spannum, Fr)

Coördinerend inspecteur: Herman Hoekstra
Hij geeft leiding aan scholing en spreekt hier het beslissende eindwoord uit rond problemen en vragen rond stamboekinspectie, in samenspraak met de drie stamboekadministrateurs.
Hij zit de scholingscommissie voor en vertegenwoordigt deze
.

Taak Scholingscommissie
De Scholingscommissie heeft drie taken:
Scholing van inspecteurs en keurmeesters aan de hand van de rasstandaarden en met rasgebonden inbreng van de besturen van de fokcommissies;
Opleiden van inspecteurs en keurmeesters;
Evaluatie van het werk van de inspecteurs en keurmeesters met inbreng van de fokcommissies.

Indeling seizoen
2010 was het eerste jaar met het nieuwe beleid m.b.t. de gestructureerde aanpak van evaluatie en scholing. Hiertoe is een beleid vastgesteld waarin op vaste momenten in het seizoen geëvalueerd en geschoold wordt.
Die vaste momenten zijn als volgt ingedeeld:
1ste Zaterdag van Mei
- Inspecteurs / Keurmeestersdag, mmv fokcommissies
Mei t/m september
- Keurings- en opname seizoen
2de zaterdag van oktober
- Evaluatie keurings- en opnameseizoen, scholingscommissie en fokcommissies
4de zaterdag van oktober
 -Evaluatie keurings- en opnameseizoen, scholingscommissie en Inspecteurs/ Keurmeesters

Wat iedere keurmeester moet weten.
In deze nieuwste versie van dit document zijn de laatste regels en voorschriften beschreven voor de instandhouding en verbetering voor de geitenfokkerij. Het zal voor ieder lid een verrijking zijn van de geitenkennis.
Lees verder...

Interesante sites   vakblad Geitenhouderij   Levende Have  Platform KSG     GD     VWA      SLG    Facebook