CL en CAE

 
 

Geiten zijn gevoelig voor een aantal aandoeningen waarbij behandeling niet mogelijk is. Het gaat onder andere om  scrapie bij schapen en geiten; en CAE en CL bij geiten. Het is beter te voorkomen dat uw dieren deze aandoening krijgen. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft als eerste gezondheidsprogramma’s opgezet voor:.

Het CAE certificering
   Reglement
Het CL certificering
   Reglement
Het Scrapie bewaking
   Reglement

Om deel te kunnen nemen aan één van bovengenoemde diergezondheidsprogramma’s behoort u deelnemer te zijn aan het programma Georganiseerde Zorg.
Alle dieren op uw bedrijf dienen zowel in de landelijke I&R database als bij GD in SG-Online geregistreerd te worden.
In de landelijke I&R database is het niet mogelijk om zogenaamde plus gegevens vast te leggen, zoals het geslacht, het ras en vader- en moederdier. Deze gegevens zijn wel van belang voor de diergezondheidsprogramma’s van GD.
U kunt deze gegevens op de volgende manieren aanleveren aan GD: Via ons eigen programma SG-Online. Voor dit programma kunt u zich apart aanmelden via www.sg-online.nl. Via het programma van uw fokkerij organisatie of een management programma. Veel van deze programma’s kunnen gegevens uitwisselen met GD.
Voor deelname aan het programma Georganiseerde Zorg wordt een vast bedrag (voor de administratie, certificering en informatievoorziening) en een bedrag afhankelijk van het aantal dieren op uw bedrijf in rekening gebracht.