Commissie Toekomst

 
 

Zoals jullie weten zijn we gestart met de commissie “Toekomst N.O.G.” .
We hopen de komende tijd invulling te kunnen geven om ideeën en wensen uit te werken die leven binnen onze organisatie. Allereerst willen we enkele ideeën op communicatiegebied behandelen en de communicatie bevorderen.
We hebben ondertussen al een aardige ideeënlijst.
Heeft u zelf nog tips of ideeën laat het ons dan weten zodat we wellicht gehoor kunnen geven aan uw suggesties.
Mail ons voor ideeën.


Samen zijn we nog beter.
Naar ons idee zou het goed zijn dat verenigingen elkaar en het N.O.G. informeren over hun activiteiten.
Diverse verenigingen maken gebruik van een clubblad, nieuwsbrief, flyer of nieuwsmail om contact te houden met de leden.
Onze vraag aan jullie is om een kopie van dit soort informatie naar het secretariaat van alle andere verenigingen te zenden. Vaak kan dit vrij eenvoudig per mail.
We hopen hiermee dat verenigingen elkaar indirect inspireren, door elkaars initiatieven
te gebruiken en op die manier een dynamischer verenigingsleven kunnen nastreven.

Interesante sites   vakblad Geitenhouderij   Levende Have  Platform KSG     GD     VWA      SLG    Facebook