Melkcontrole

 
 

Centraal punt melden deelnemers melkcontrole
In het kader voor reglementeren en uitvoeren van productieregistratie is de N.O.G. gehouden aan een degelijke melkcontrole.
De meerwaarde van melklijsten is in de visie van het bestuur alleen aanwezig, indien de afgesloten lijsten ook een betrouwbare weergave zijn van de werkelijke productie. Ook in dit kader is controle op monstername een noodzaak. In de afgelopen jaren heeft helaas geen controle plaatsgevonden. Om toe te zien op het reglementair verlopen van de melkcontrole, heeft het bestuur van de N.O.G. beleid gemaakt rond hercontrole van de monstername. Hierbij moeten regelmatig hercontroles worden uitgevoerd.
De officiĆ«le N.O.G.-controleurs hebben we binnen eigen geledingen geworven. Tegenwoordig wordt de melkcontrole gemeld via deze website. 
Wat moet u als deelnemer aan de melkcontrole doen om in aanmerking te komen voor fiattering van de melklijsten door de N.O.G?  Als deelnemer aan de melkcontrole meldt u op de dag van de start van iedere monstername via de website van de N.O.G. dat u melkcontrole krijgt.
Bij afsluiting van de lijsten volgt pas fiattering als gebleken is dat u op tijd de controle hebt gemeld.
Samenvatting Melkproductiecontrole
Reglement Melkcontrole 02-2007

Fokwaarde+ - Melkproductieregistratie voor geiten.

Geef uw melding door via deze link.
U ziet hierbij een nieuwe pagina geopend worden,
waar u uw naam kunt selecteren in een lijst.
Daaronder kunt u uw datum invullen
Nadat u op verzenden druk, ziet j u een bevestigingsscherm waarop staat dat het is verzonden.
Melding doorgeven..
Bij problemen kunt u een mail sturen naar: webmaster@geiten.org

 Melkcontroles die doorgegeven zijn.
Controleer hier uw opgegeven datums.

-2019
-2018
-2017
-2016
-2015
-2014
-2013
-2012