Sterfte van dieren

 
 

Kadavers moeten worden aangeboden aan een daartoe aangewezen bedrijf,
dat een ophaalplicht heeft. Dit bedrijf is de Rendac.

Melden:
Het kadaver moet worden aangemeld bij de Rendac.
Dat kan via de website (www.rendac.nl).
Of telefonisch.tel: 0900-9221 (€0,10 per minuut)

Tevens moet er een doodmelding plaats vinden in de centrale I&R databank.

Aanbieden:
Het kadaver wordt door de aanbieder op de ophaaldag aan de openbare weg neergelegd.
Het kadaver moet goed worden afgedekt, zodat het niet zichtbaar is voor voorbijgangers en vogels, honden en katten er niet bij kunnen.
De kadavers moeten vrij van oneigenlijke materialen (kettingen, plastic etc..) worden aangeboden.
De afdekking moet door de chauffeur van Rendac gemakkelijk verwijderbaar zijn.

Lammeren:
De kadavers worden aangeboden in een daarvoor geschikte ton.
Voor wat betreft de kadaverton geldt dat deze onbeschadigd is, niet tabs toeloopt en van een stevige kwaliteit en goed te reinigen is.
De tonnen moeten vrij zijn van oneigenlijke materialen (kettingen, plastic etc..).
Kadavers tot een gewicht van 40 kilogram tot het moment waarop dit materiaal wordt opgehaald worden bewaard bij een omgevingstemperatuur van ten hoogste 10 graden Celsius of een inwendige temperatuur van ten hoogste 15 graden Celsius.

Tijdstip van ophalen:
Rendac haalt het kadaver de eerstvolgende werkdag na melding van kadavers op tot 22.00 uur. Om 06.00 uur dienen de kadavers op de daarvoor bestemde of
overeengekomen plaats te worden neergelegd.

Daarnaast geldt een afwijkende, extra dienstverlening bij extreem warm weer, de zomerregeling, en gelden er afwijkende regels bij feestdagen.

Interesante sites   vakblad Geitenhouderij   Levende Have  Platform KSG     GD     VWA      SLG    Facebook