Algemene zaken met betrekking tot het houden van geiten

 

Dierengezondheidsbewaking Gezonde Dieren
Voor vragen/informatie over de diergezondheidsprogramma’s moet u contact opnemen met GD: Gratis 0900-1770 of via e-mail: info@gezondedieren.nl 
of kijk op de website van GD www.gezondedieren.nl  of www.capraovis.nl.

De I&R-regeling
De identificatie en registratie van dieren is er om altijd te weten waar dieren zich bevinden en om te kunnen achterhalen waar dieren zich hebben bevonden.
Dit is vooral belangrijk in het kader van de bestrijding van besmettelijke dierziekten. Het betreft dan verplichtingen voor de registratie van houders, gebruik van toegelaten identificatiemiddelen, bedrijfsregister, vervoersdocumenten, jaarlijkse telling en de kosten voor I&R.

Import en export van dieren en registratie van transportmiddelen
Bij het im- en exporteren van landbouwhuisdieren dient u de nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit (nVWA) te raadplegen.
Dit geldt ook voor de registratie van transportmiddelen.
U kunt contact opnemen met de nVWA in uw regio:
Regio Noordwest telefoon: (020) 524 46 00
Regio Noord telefoon: (050) 588 60 00
Regio Zuidwest telefoon: (078) 611 21 00
Regio Oost telefoon: (0575) 58 81 00
Regio Zuid telefoon: (040) 291 16 00
Voor meer informatie zie de website van de VWA op www.vwa.nl

Bedrijfsregister
Een bedrijfsregister ontvangt u automatisch, nadat u eerst telefonisch een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) hebt aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (DR-Loket: 0800 - 22 333 22).

Het gebruik van een vervoersdocument.
Een vervoersdocument ontvangt u op verzoek, indien u de meldingen niet via internet doet. U kunt het bovendien downloaden van de website van het Ministerie zie: www.rijksoverheid.nl.

Afvoer
Afvoer van gestorven dieren gaat via Rendac (HR Service Nederland BV). Tel.: 0900-9221. Bij het Ministerie u het dier afmelden.
Lees verder..

Wijzigingen
Om er zeker van te zijn dat deze informatie nog klopt,
kunt u het beste kijken op de betreffende websites.
www.gezondedieren.nl  of www.capraovis.nl
De website van het Platform voor Kleinschalige Schapen en Geitenhouders
geeft ook altijd interessante informatie. 
www.platform-ksg.nl