Lid worden

 
 

De geitenhobby is leuk, het houden, fokken en naar een keuring gaan!
Maar er gaat niets boven lid worden van een vereniging.
informatie opdoen en kennis delen binnen een vereniging, onderling strijden tegen andere leden, of als vereniging tegen andere verenigingen tot op Nationaal niveau,
met de spanning van het winnen of verliezen.
En na afloop samen wat drinken en napraten.

Begin 2015 telde ons land 21 verenigingen, verdeeld door het hele land.
Er is dus altijd wel een vereniging in de regio te vinden.
Onder organisatie en afdelingen dan kan je eenvoudig zoeken naar een vereniging in jouw omgeving.

Sfeer proeven.
Als je overweegt lid te worden bij een vereniging, kan je contact opnemen met de ledenadministratie; op deze pagina zijn de contactgegevens, folder of website te vinden.
Of ga naar een keuringen die word gehouden, welke te vinden zijn in de agenda

Als je je vervolgens inschrijft bij een vereniging,
word je ook automatisch lid van de N.O.G.
Een gedeelte van de contributie die je aan de vereniging betaalt, gaat naar de N.O.G.
Deze bijdrage steekt de N.O.G. onder meer in de opleiding van keurmeesters, Inspecteurs, de commissie´s en organisatie en het stamboekbeheer.

NOG en Privacy

Bij het aangaan van het lidmaatschap van een fokker bij een Geitenfokvereniging conformeert fokker zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NOG en het uitoefenen van de geitenliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres verwerkt mogen worden.

Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:
-administratieve-en contributieverwerking;
-toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten;
-het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk).

Hij/Zij geeft expliciet toestemming om de diergegevens zoals vast gelegd in het NOG stamboek en registratieprogramma te gebruiken binnen het programma, en voor het maken van catalogussen voor keuringen. Tevens staan de gegevens ter beschikking van de fokcommissies voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Vakblad Geitenhouderij
Het vakblad kent een nauwe samenwerking met de N.O.G.
De specifieke raskenmerken komen in het vakblad aan de orde, evenals de vele keuringen en andere bijeenkomsten die de fokcommissies van de rassen organiseren. Ook de mijlpalen die de geiten behalen, zoals het produceren van 10.000 liter melk, worden natuurlijk vermeld. Deze berichten gaan vergezeld van foto’s die de sfeer weergeven en laten een geit of bok op haar/zijn mooist zien.
Verder zijn er nauwe contacten tussen het vakblad en de verschillende organisaties die voor geiten en geitenhouders werkzaam zijn.

Meer informatie
Via het contactpagina kunt u direct met het N.O.G. contact maken.

Informatie Startende Stamboekgeitenhouders
Voor alle nieuwe startende mensen en verenigingen is deze handige folder gemaakt en voor
iedereen beschikbaar gemaakt.
Informatiefolder startende stamboekgeitenhouder