Het bevorderen van een doelmatige fokkerij van geiten in Nederland in de ruimste zin van het woord, dat is de doelstelling van de NOG.

 

Daartoe houdt de NOG geautomatiseerd de stamboekregistratie bij van vijf rassen, te weten: de Nederlandse Witte geit, de Nederlandse Toggenburgergeit, de Nederlandse Bonte geit, de Nederlandse Nubische geit en sinds mei 2003 de Nederlandse Boerbok geit. Ook van overige geitenrassen wordt registratie verzorgd. Daarnaast houd de NOG ook  prestatieonderzoek en productiegegevens bij.

Diensten
Alle leden van een plaatselijke of regionale geitenfokvereniging kunnen gebruik maken van de diensten van de NOG Zo worden hun lammeren in het jongveeregister geregistreerd en kunnen hun geiten en bokken worden geïnspecteerd door de NOG-stamboekinspecteurs en worden opgenomen in het stamboek. Verder kan iedere fokker proberen predicaten voor zijn fokdieren te verwerven.
De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in de Fokreglementen van de NOG.
Verder kan men deelnemen aan melkproductiecontrole, en aan keuringen op verenigings-, kring-, regionaal en nationaal niveau.( Zie agenda voor meer informatie.)
Dit alles is bedoeld om een doelgerichte geitenfokkerij te bevorderen.