Geitenhouderij

 
 

“GEITENhouderij”, het vakblad voor alle geitenhouders,
wordt uitgegeven door de “Stichting Vakblad Geitenhouderij”
en komt tweemaandelijks uit.
Gratis een eenmalig proefnummer van Geitenhouderij aanvragen.

Redactie: Geesje Rotgers, Wilma Wolters ( AgriMedia ) en het bestuur van de
Stichting Vakblad Geitenhouderij
Kopij naar: wwolters@agrimedia.nl 
Graag een kopie naar Frans Stolk ( franciscushof@online.nl )
Secretariaat SVG: Jos van Wegen
Sluiskeshoeven 72
5244 GR Rosmalen
Tel.: 06-53169182
E-mail: jos.wegen@planet.nl 
Abonnementen-administratie: AgriMedia BV Tel.: 0317-465670
Of via www.vakbladgeitenhouderij.nl

Enkele richtlijnen voor het aanleveren van kopij voor Geitenhouderij
Vakblad Geitenhouderij ontvangt graag kopij.
(Bijna) alles is welkom: uiteenlopende onderwerpen, teksten met of zonder taalfouten, digitaal aangeleverd of via de post, …
Wel zijn twee dingen belangrijk:

  • tekst graag kort

  • liefst ook foto’s meesturen

Tekst
Tekst zien we graag kort.
Als er meer uitleg/tekst nodig is, zal de redactie daar om vragen. -De redactie kan besluiten stukken niet te plaatsen. De ‘leverancier’ zal hiervan op de hoogte gesteld worden voordat het blad verschijnt. (In veel gevallen zal een niet-plaatsing te maken hebben met de beschikbare ruimte). -Redactie kan stukken aanpassen zodat het beter/lekkerder leesbaar wordt, taalfouten eruit worden gehaald of passend gemaakt in de beschikbare ruimte. Redactie hoeft deze veranderingen niet aan de leverancier te laten weten, maar zal dit wel doen in geval de aanpassingen groot zijn. En op verzoek natuurlijk. Houd er wel rekening mee dat in dat geval vaak snel een reactie wordt verwacht op het toegestuurde aangepaste stuk.

Foto's
Foto’s graag als aparte bestanden verzenden (niet geplakt in een Word-document bijvoorbeeld), zo groot mogelijk. In de mail vermelden wie de foto gemaakt heeft, en wie/wat we op de foto zien (naam geit, naam persoon). Als we veel foto’s ontvangen, maakt redactie in overleg met vormgeving een keuze. Natuurlijk kunt u zelf een voorkeur aangeven.

Redactie schrijft
Ook is het altijd mogelijk de redactie van Geitenhouderij in te schakelen of om hulp te vragen. Wellicht vindt u het bij sommige onderwerpen fijn dat de redactie dat schrijft, of heeft u een verhaal waar u voor uw gevoel zelf niet goed uitkomt; laat het ons weten. We gaan proberen er samen uit te komen.

Kopij inleveren
De inleverdata voor kopij in 2015 zijn:
29 januari, 2 april, 28 mei, 30 juli, 1 oktober en 26 november.
En dan verschijnen de nummers op:
20 februari, 24 april, 19 juni, 21 augustus, 23 oktober, 18 december.

Redactie bereiken
De redactie van Geitenhouderij kunt u bereiken via:
- wwolters@agrimedia.nl
- 06-53132713
-Redactie Geitenhouderij
t.a.v. Wilma Wolters
Postbus 42 6700 AA Wageningen
-Op www.vakbladgeitenhouderij.nl  vind je ook informatie.