Electronische registratie

 
 

I&R staat voor identificatie en registratie en is bedoeld voor levende dieren,
vooral landbouwhuisdieren. I&R is een Europese verplichting en geldt voor dieren op productiebedrijven, en voor dieren die hobbymatig worden gehouden.

Een sluitende identificatie en registratie maakt dat:

  • de NVWA de herkomst van de dieren kan checken bij export of bij slacht;

  •  aangifteplichtige dierziekten snel en gemakkelijk zijn te traceren;

  • dieren die gegeten hebben van verontreinigd voer snel en gemakkelijk zijn te traceren.

 Voor een sluitende I&R is het nodig dat elk dier:

 Meer informatie vindt u in het dossier Identificatie en Registratie.

 

U kunt deze nieuwe oornummers bestellen o.a. bij;

Beljaars : http://www.beljaarsschapen.eu/BELJ/
Bflex: http://www.bflexoormerken.nl/
Caisley: http://www.caisley.nl/
Dalton: http://www.schapenoormerken.nl/Bestellen
Elda: http://www.elda.nl/index.html
Hut: http://www.hut.nl/nl/hdx-air-elektronische-oormerken-schaap-geit