Maandblad “de Geitehouder”

In het verleden was er één blad voor de geitenhouder nl. ‘de Geit’.
Dit blad is begonnen in 1912 en in 1937 overgegaan in ‘de Geitehouder’.
Vanaf 1947 is het blad overgegaan op een kleiner formaat, nl. ong. 20 x 28 cm,
iets kleiner dan A4. Zowel de spelling ‘Geitenhouder’ als ‘Geitehouder’ wordt in de loop van de tijd gebruikt.
Dit blad heb ik altijd met veel genoegen ieder maand tegemoet gezien en gelezen,
en uit wellicht wat nostalgische gevoelens is op komen borrelen om dit blad te bewaren (archiveren) op een manier die in deze tijd past en die voor geïnteresseerden gemakkelijk toegankelijk is. Om die reden ben ik oude "Geitehouders" gaan verzamelen, om ze te scannen en daarna om te zetten via diverse stappen naar een handig PDF-formaat.
Hierbij ben ik door een aantal mensen prima geholpen om dit materiaal te verzamelen. Daarom wil ik in elk geval de volgende personen bedanken: Koen de Jongh,
Jan van Burgsteden, Gerard Koekkoek, mevrouw Verdoold, Corrie Hoorweg,
Renske Ponne, Durk van der Zee, Michelle Besseling, Rik de Groot
en anderen, die ik gevraagd heb om mee te zoeken naar oude geitenhouders.
In oktober 1996 is het blad via een tussenstap, ‘de Geitehouder + MELKGEIT’ overgegaan op Geitenhouderij, wat nu nog steeds gangbaar is, een mooi gekleurd en van vele foto’s voorzien tweemaandelijks tijdschrift.
De periode 1947 – 1996 wil ik graag ter beschikking stellen aan de NOG via de NOG-website en wel steeds in de vorm van een jaarboek, dus alle nummers van één jaar bijeen in een PDF-bestand.
Het is de bedoeling om iedere maand een jaargang uit te brengen in nagenoeg willekeurige volgorde, zodat er over een lange periode een en ander is terug te lezen.

Veel leesplezier.
Kees van Dongen

Heeft u vragen of dergelijke betreffende dit onderwerp
Mail naar :kvd@dvvd.net

Aangezien het wat grotere PDF bestanden zijn, kan het openen hiervan wat langer duren!

Jaargang 1988

Jaargang 1987

Jaargang 1985

Jaargang 1984

Jaargang 1983

Jaargang 1982

Jaargang 1981

Jaargang 1980

Jaargang 1979

Jaargang 1978

Jaargang 1977

Jaargang 1971

Jaargang 1970

Jaargang 1969

Jaargang 1968

Jaargang 1967

Jaargang 1966

Jaargang 1960

Jaargang 1959

Jaargang 1958

Jaargang 1957

Jaargang 1942