Nationale NCW Keuring 2013

 
 

Een klasse apart in Jubbega

De “Keuringscommissie Noord”onder leiding van Jac. Krikken is er weer in geslaagd om een prima landelijke NOG-keuring te organiseren in Jubbega. De deelnemende dieren kwamen van ncw-bedrijven en dit jaar waren er honderd eenenvijftig geiten aangemeld. Slechts twee dieren waren afgemeld, dus het zag er veelbelovend uit. Opvallend was wel dat er slechts drie rassen aanwezig waren, namelijk Wit, Bont en Toggenburger.

De verwachtingen bij de fokkers waren hooggespannen, want heel veel hadden op voorgaande keuringen al goede resultaten geboekt. Het beloofde vooraf in een zonovergoten en warm Jubbega een aantrekkelijke keuring te worden en daarin werden de aanwezigen niet teleurgesteld. Vanwege de te verwachten warmte werd ’s morgens besloten om de keuring vlot te laten verlopen, zodat iedereen op tijd weer naar huis kon.

De Witte en de Bonte geiten werden vrijwel allemaal beoordeeld door H. Bierhof en Th. van der Meer, terwijl  het Toggenburger ras de aandacht kreeg van K. Cazemier en L. Anema (ipv D. de Jong). De ringmeesters waren J. Speelman en B. Balkema, terwijl de administratie weer in goede handen was bij de dames A. Veen en R. Ponne. Enkele dieren werden ingeschreven in het stamboek door inspecteur J. Krikken.

Tijdens de nabespreking kwam naar voren dat de aanwezige Toggenburger dieren in de breedte een goede kwaliteit hadden, al waren de uiers iets minder goed dan wij gewend zijn, terwijl juist in de rubriek van de “beste uiers” de Toggenburgers er positief uitsprongen.

Bij de Bonte geiten viel op dat er nogal wat dieren waren die “wat laag gesteld” waren en een korte middenhand hadden. Wat betreft de benen is hier wel een flinke verbetering geconstateerd. Deze fokkers zijn beslist op de goede weg.

Bij de Witte geiten moet ook meer aandacht zijn voor de uiers en de benen, want hierover moesten veel opmerkingen worden gemaakt.

Kort samengevat zouden wij kunnen opmerken dat er op deze keuring geen slechte geiten waren en dat het voor de keurmeesters in de kampioenskeuring heel moeilijk was om de kampioenen aan te wijzen, want daarin kwamen toch veel zeer goede dieren in beeld.

Na de rubriekskeuringen was er ook aandacht voor de uiers van de geiten die hiertoe waren aangewezen. De geit met de beste uier van deze keuring was:

Kina 7 ( Vader: Tjedmar Haaye ), geboren: 100210, van E:  J. Nauta uit Wijnaldum.

Er waren heel wat groepen met drie lammeren van één ras/eigenaar die door de jury werden beoordeeld. De eerste prijs was voor de Toggenburger groep van J. Nauta uit Wijnaldum.

Ook een groot aantal drietallen bij de melkgeiten werd door de keurmeesters op een rij gezet. Helemaal vooraan stonden de drie Toggenburger melkgeiten van Jac. Krikken uit Veeningen.

De volledige uitslag vindt u binnenkort op de website van de NOG. De kampioenen en reservekampioenen volgen hierna.

Witte lammeren:

Kampioen:

Letster Sija ( Vader: Jens ), geboren: 220112, 

van F/E:  S. van Let, Winsum (Fr.).

Reserve-kampioen:

Letster Gina 293 ( Vader: Dayna Age ), geboren: 210212,

van F/E:  S. van Let, Winsum (Fr.).

Bonte lammeren:

Kampioen:

Tina van de Melkbron ( Vader: Rypeinster Sjoucke 4 ), geboren: 240212, van F/E:  A. Abbing, Westzaan.

Reserve-kampioen:

Anneke 1 ( Vader: Astor 70 van Domsta ), geboren: 250312,

van F/E:  G. Brander, Gorredijk.

Toggenburger lammeren:

Kampioen:

Kina 15 ( Vader: Tjedmar Johan ), geboren: 140412,

van F/E:  J. Nauta, Wijnaldum.

Reserve-kampioen:

Butterfly vd Wicohoeve ( Vader: Alex vd Wicohoeve ), geboren: 280212,

van F/E:  H.R. van het Hoenderdaal - Wink, Nieuwleusen.

 

Witte melkgeiten:

Kampioen:

Letster Gina 289 ( Vader: Age 22 f. it Rjocht Rek ), geboren: 230410,

van F/E:  S. van Let, Winsum (Fr.).

Reservekampioen:

Tsjepp. Aleida 253 ( Vader: Wldster Alex ), geboren: 280106,

van E:  W.Y. Terpstra, Hallum.

 

Bonte melkgeiten:

Kampioen:

Esther 118 van Domsta ( Vader: W.P. Boris ), geboren: 190411,

van F/E:  Stal Domsta, Punthorst.

Reserve-kampioen:

Sita 21 ( Vader:  Wiebren ), geboren: 210207,

van F/E:  G. Strikwerda, Burgwerd.

 

Toggenburger melkgeiten:

Kampioen:

Kina 103 ( Vader: Tjedmar Siep ), geboren: 020207,

van F/E:  S.A. Poelstra, Peins.

Reserve-kampioen:

Kina 7 ( Vader: Tjedmar Haaye ), geboren: 100210,

van E:  J. Nauta, Wijnaldum.

Aan het einde van de keuring werden de algemeen kampioenen bij de lammeren en de melkgeiten gekozen. Bij de lammeren viel de eer te beurt aan het Witte lam Letster Sija van S. van Let uit Winsum, terwijl bij de melkgeiten de  felicitaties voor S.A. Poelstra uit Peins waren, die met Kina 103 het algemeen kampioenschap opeiste. De bijbehorende bekers werden door NOG-voorzitter Frans Stolk overhandigd.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NOG in april volgend jaar ontvangen de winnaars bij de lammeren en de melkgeiten een herinnering aan deze prestatie.

Wij kunnen terugzien op een prima keuring en bedanken ieder die zich op enigerlei wijze hiervoor heeft ingezet.

 

 Meer foto's van deze dag op deze link

 

Interesante sites   vakblad Geitenhouderij   Levende Have  Platform KSG     GD     VWA      SLG    Facebook