Agenda van de N.O.G.

 

Zaterdag 11 maart
Agenda jaarvergadering Bont : zaterdag 11 maart 2017
A.Opening
B.Notulen 12 maart 16
C.Medelings en ingekomen stukken
D.Bestuursverkiezing
E .Terugblik/ vooruitblik
F.Genetisch centrum: meer bokken nodig
G.Fokbeleid 2017 en verder/ zie onder
H.Huldigen Kampioenen
I.Fokboek 2017
J.Pauze
K.Fokkersdag
L.Stallen-presentatie nieuwe fokcentra e.a.
M.Rondvraag
N.Sluiting
meld je aan bij janpoppelaars@hetnet.nl
Zie ook
http://www.bontegeiten.nl/site/

25 maart 2017
FOKKERSBIJEENKOMST Boergeit
Agenda fokkersbijeenkomst van de fokcommissie Nederlandse Boergeit op 25 maart 2017
Aanvang: 09:30 uur Sluiting: Uiterlijk 12:00 uur
Locatie: Sociaal centrum “De Kiekmure”, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk
 1. Mededelingen
2. Bestuursverkiezing:
3. Aftredend en herkiesbaar: Paul van de Bunt en Theo van der Meer Voorstel Erik Roelofsen als bestuurslid (op de open plek van Rudy ter Maat) te bekrachtigen
4. Opnames 2016 en eren hoogste opname bok en geit
5. Voorstel voor wijzigingen in het fokreglement voor de Boergeit
6. Volbloed versus stamboek i.r.t. nakomelingen
7. Minimum leeftijd voorlopige opname bokken
8. Evaluatie stamboekopname 2016: 4 rasgebonden inspecteurs, met 2 samen opnemen Aanwijzing keuringen voor stamboekopname 2016
9. Voorstel fokkersdag en fokgroepkeuring 2017
10. Eren winnaars Meeuwen en Zwolle
11. Nederlandse versus Zuid Afrikaanse ontwikkelingen: keuzen
12. Rondvraag en sluiting

FOKKERSBIJEENKOMST
Fokcommissie Witte Geiten
Zaterdag 25 maart 2017
Van harte welkom voor de witfokkers en belangstellenden.
In Sociaal Centrum “de Kiekmure”,
Tesselschadelaan 1 in Harderwijk
Aanvang 13:00 uur (vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur vergadert
Fokcommissie Nederlandse Boergeit in dezelfde zaal.
AGENDA:
1.Opening
2.In herinnering: Willem Nauta / Coen de Jong / Gerard Bos
3.Bestuursverkiezing / Samenstelling
Fokcommissie / Verdeling functies
Voor de functie voorzitter stelt de commissie Sietse van der Wal uit Langezwaag voor.
4.Ingekomen brieven / Mededelingen
5.Verslag Fokkersbijeenkomst van
zaterdag 26 maart 2016
6.Verslag Fokkersdag van 14 mei 2016 bij
familie Vriends in Deurne
7.Aankondiging Fokkersdag van 13 mei
2017 bij familie Hoekstra in Welsrijp
8.Mening van de witfokkers polsen:
9.
1:Wel of geen rasgebonden inspecteurs?
2: Keuringen met inspectie aanwijzen, opnamedagen of niet veranderen?
3: Wel of niet afstappen van premies op keuringen?
10.Witte geiten en bokken in Engeland door Goffede Boer
PAUZE.Gelegenheid tot aanschaf Fokboek 2017 a 7,50 euro
11.Presentatie Fokboek 2017
12.Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg melkproductie
13.Foto’s van keuringen 2016
14.Huldiging Kampioenen Nationale NCW en CW-keuring
15.Rondvraag
16.Sluitingrond 15:30 uur
Zie ook http://www.wittegeiten.org/

zaterdag 13 mei 2017
FOKKERSDAG

Fokcommissie Witte Geiten
Datum: zaterdag 13 mei 2017
Aanvang: 10.15 uur
Locatie: Familie Hoekstra
Adres: Tsjeppenbur 7, Welsrijp (Fr)
Meld je aan bij WithLexmond@xs4all.nl
Zie ook http://www.wittegeiten.org/

27 mei
Fokkersdag
Toggenburger Fokgroep
Nadere informatie volgt.

11 November
Ledenvergadering Fokgroep Toggenburger
Locatie Oene
Nadere informatie volgt.

 

Interesante sites   vakblad Geitenhouderij   Levende Have  Platform KSG     GD     VWA      SLG    Facebook