Agenda van de N.O.G.

 

 

Training KI en spermawinning bij geiten en schapen. 

Graag wil ik u uitnodigen voor een training te Horssen.

Datum:                 vrijdag 27 januari            (

1.       Vers sperma en KI:        9.30 – 14.00 uur    theorie + praktijk

2.       Invriesproces:                   14.15 – 16.00 uur  praktijkuitleg

Kosten van deel 1:          75.- pp zijn. (afh. van aantal deelnemers, max 6)

Incl. lunch, werkprotocol en dictaat.

Kosten van deel 2:          50.- pp

Daarnaast zijn er in die periode in Nederweert 5 sessies waarbij bij 70-80 geiten, vers spermawinning en KI wordt uitgevoerd.

Daarbij mogen telkens 1 a 2 personen dit bijwonen / assisteren. Deze sessie lopen telkens van ca half 8 tot 13.00 uur.

De kosten hiervan zijn 50.- pp.                 Data in individueel overleg.

Laat aub weten of je belangstelling hebt en of de datum schikt.

Dan ontvang je het volledige programma.

Tarieven zijn excl. 21% btw

HB-KI  VOF          Horssen

Kantoor:              0487-542 848         Henk de Bruijn          06-5381 7164  

info@hb-ki.nl    www.hb-ki.nl      Tjeerd van Buuren    06-2928 0366

 

 

Zaterdag 11-02-2017

Beste Nubische geitenvrienden,
Met veel genoegen nodigen wij, het bestuur van de FNG, jullie fokkers, houders en liefhebbers van Nubische geiten uit voor onze jaarvergadering.
Wij zien jullie graag op zaterdag 11 februari 2017 in de manege Heeten aan de Schöpkesdijk 1 te Heeten, de plek waar wij ook onze landelijke keuring in 2015 gehouden hebben.
Inloop vanaf 9.00 uur ,aanvang vergadering om 9.30 uur tot uiterlijk 12.30 uur. Na de vergadering nodigen wij jullie uit voor een broodjesbuffet dat wordt aangeboden door de FNG.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen, met onder andere stand van zaken Europese Erkenning en gevolgen voor het Nubische fokregelement.
3. Terugblik op en evaluatie van het jaar 2016.
4. Prijsuitreiking kampioenen en reservekampioenen van de Nubische keuring in Ermelo
5. Pauze
6. Activiteiten 2017, zoals de landelijke Nubische keuring (vrijdag 26 mei 2017) en andere evenementen
7. Terugkoppeling informatie en actiepunten uit scholingscommissie door Theo van der Meer
8. interesse in toetreden tot bestuur
9.Rondvraag
10.Sluiting uiterlijk 12.30 uur.
Wij verzoeken jullie deelname kenbaar te maken voor 3 februari 2017 aan Karin de Haas tel. nr. 06-51713967 (op werkdagen na 17.30 uur) of mail naar erikdehaas@planet.nl , alleen dan kunnen we de kwaliteit en gastvrijheid, die wij zo graag in onze bijeenkomsten vasthouden, garanderen. Wij verheugen ons nu al op jullie aanmeldingen en aanwezigheid.
Zie ook
http://www.nubischegeiten.org/


zaterdag 11 maart
Agenda jaarvergadering Bont : zaterdag 11 maart 2017
A.Opening
B.Notulen 12 maart 16
C.Medelings en ingekomen stukken
D.Bestuursverkiezing
E .Terugblik/ vooruitblik
F.Genetisch centrum: meer bokken nodig
G.Fokbeleid 2017 en verder/ zie onder
H.Huldigen Kampioenen
I.Fokboek 2017
J.Pauze
K.Fokkersdag
L.Stallen-presentatie nieuwe fokcentra e.a.
M.Rondvraag
N.Sluiting
meld je aan bij janpoppelaars@hetnet.nl
Zie ook
http://www.bontegeiten.nl/site/

25 maart 2017
FOKKERSBIJEENKOMST

Fokcommissie Witte Geiten
Zaterdag 25 maart 2017
Van harte welkom voor de witfokkers en belangstellenden.
In Sociaal Centrum “de Kiekmure”,
Tesselschadelaan 1 in Harderwijk
Aanvang 13:00 uur (vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur vergadert
Fokcommissie Nederlandse Boergeit in dezelfde zaal.
AGENDA:
1.Opening
2.In herinnering: Willem Nauta / Coen de Jong / Gerard Bos
3.Bestuursverkiezing / Samenstelling
Fokcommissie / Verdeling functies
Voor de functie voorzitter stelt de commissie Sietse van der Wal uit Langezwaag voor.
4.Ingekomen brieven / Mededelingen
5.Verslag Fokkersbijeenkomst van
zaterdag 26 maart 2016
6.Verslag Fokkersdag van 14 mei 2016 bij
familie Vriends in Deurne
7.Aankondiging Fokkersdag van 13 mei
2017 bij familie Hoekstra in Welsrijp
8.Mening van de witfokkers polsen:
9.
1:Wel of geen rasgebonden inspecteurs?
2: Keuringen met inspectie aanwijzen, opnamedagen of niet veranderen?
3: Wel of niet afstappen van premies op keuringen?
10.Witte geiten en bokken in Engeland door Goffede Boer
PAUZE.Gelegenheid tot aanschaf Fokboek 2017 a 7,50 euro
11.Presentatie Fokboek 2017
12.Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg melkproductie
13.Foto’s van keuringen 2016
14.Huldiging Kampioenen Nationale NCW en CW-keuring
15.Rondvraag
16.Sluitingrond 15:30 uur
Zie ook http://www.wittegeiten.org/

zaterdag 13 mei 2017
FOKKERSDAG

Fokcommissie Witte Geiten
Datum: zaterdag 13 mei 2017
Aanvang: 10.15 uur
Locatie: Familie Hoekstra
Adres: Tsjeppenbur 7, Welsrijp (Fr)
Meld je aan bij WithLexmond@xs4all.nl
Zie ook http://www.wittegeiten.org/

27 mei
Fokkersdag
Toggenburger Fokgroep
Nadere informatie volgt.

11 November
Ledenvergadering Fokgroep Toggenburger
Locatie Oene
Nadere informatie volgt.

 

Interesante sites   vakblad Geitenhouderij   Levende Have  Platform KSG     GD     VWA      SLG    Facebook