Agenda van de N.O.G.

 

zaterdag 26 Mei 2018
Studiedag Fokgroep Toggenburger

Locatie: familie Popken, Klooster 16, Zweeloo.
Voor meer informatie zie website:
http://www.toggenburger.nl

Zaterdag 9 juni 2018
Dag van het Schaap en de Geit in Ermelo

De landelijke Boergeit en Nubische geitenkeuring wordt gehouden op deze dag. De fokcommissies Bont, Wit en Toggenburger zijn ook aanwezig met een rassenpresentatie. De dag begint om 9 uur, de keuring zal beginnen om 9.30. De toegang tot dit evenement is niet gratis. Zie ook de website https://www.dagvanhetschaap.nl/

zaterdag 31 Maart 2018
Fokkersbijeenkomst

Fokcommissie Boergeiten
Locatie: Sociaal Centrum “De Kiekmure”,
Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk.
Aanvang: 10.00 uur
Lees de Agenda
Zie ook http://www.boergeiten.org/

zaterdag 28 April 2018
ALV NOG Jaarvergadering

Locatie: Sociaal Centrum “De Kiekmure”,
Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk.
Aanvang: 09.00 uur
Zie ook
Agenda
Begroting / Fin Jaarverslag
Huish Reglement
Notulen 2017
Voorstellen ALV

zaterdag 19 Mei 2018
Fokkersdag

Fokcommissie witte geiten
Locatie: Fam Brendeke,
Samenwerking met Fam Grolleman
Meer informatie volgt.
Zie ook http://www.wittegeiten.org/

zaterdag 19 Mei 2018
Fokkersdag

Fokcommissie witte geiten
Locatie: Fam Brendeke,
Samenwerking met Fam Grolleman
Meer informatie volgt.
Zie ook http://www.wittegeiten.org/

OPNAMEDAGEN,  georganiseerd door Fokcommissie Witte geiten:

 1 september 2018
15 september 2018
 

  - Voor opnames van Witte geiten en/of bokken
- Mits er geen gelegenheid is tijdens keuringen
- Minder dan tien dieren per fokker
- Tot 15 augustus 2018 opgeven bij Jan de With

- Kosten bij opname aan huis 50 euro
Zie ook http://www.wittegeiten.org/