Agenda van de N.O.G.

 

zaterdag  29 April 2017
ALV NOG

Uitnodiging en agenda voor de ‘’Algemene Ledenvergadering’’ van de N.O.G. op zaterdag 29 April 2017 in Sociaalcentrum ‘’De Kiekmure’’ Tesselschadelaan 1 in Harderwijk.
U bent bereikbaar op Tel.nr: 0341-434749.
De vergadering begint om 13.00 uur en wordt uiterlijk 16.30 uur afgesloten.
Agenda voor de Algemene vergadering van de N.O.G. 29 April 2017.
1. Opening.
2. Mededelingen/Ingekomen stukken.
3. Notulen ALV 2016.
4. Jaarverslag ( zie NOG site)
5. Financien. - Verslag kascontrole. (Benoeming nieuw kascontrolelid) - Financieel jaarverslag. - Begroting 2017.
6. Kort bestuurlijk verslag NOG en vaste comcie`s.
a. Fokcommissies (incl.te bekrachtigen stukken.)
1. Wit; 2. Toggenburgers; 3. Bont; 4. Nubisch; 5. Boer.
b. Scholingscommissie. (Incl. te bekrachtigen stukken.)
c. Commissie Toekomst N.O.G. d. I.C.T.
(Waaronder stand van zaken vervangen GReIS.)
e. Verslag K.S.G.
7. Verslag jubilerende vereniging.
8. Zaken die opgepikt zijn in de voorbijgaande 4 jaar.
a. Erkenning/Aanpassen statuten, stand van zaken.
b. Keuringsperikelen.
c. Oriënterend gesprek samenwerking ANBG.
d. Zoeken nieuwe bestuursleden.
9. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn : J. den Braber en J. Hogervorst alsmede D. de Jong en de andere leden van de scholingscommissie. V
oorstel om als nieuwe bestuursleden te benoemen: Voorzitter : S.van der Wal. Secretaris : I.ten Tuijnte. Penningmeester : R. Geerling. Lid : E. Kupers. (Foktech.zaken,stamb.programma,Eur.erkenning) Lid : B. Bierhof.( Website,automatisering,digitalisering) Tegenkandidaten kunnen zich voor de vergadering bekend maken bij het bestuur.
10. Pauze.
Uitnodiging
Notulen ALV 2016
Fin Jaarverslag
Begroting 2017

zaterdag 13 mei 2017
FOKKERSDAG

Fokcommissie Witte Geiten
Datum: zaterdag 13 mei 2017
Aanvang: 10.15 uur
Locatie: Familie Hoekstra
Adres: Tsjeppenbur 7, Welsrijp (Fr)
Meld je aan bij WithLexmond@xs4all.nl
Zie ook http://www.wittegeiten.org/

27 mei
Fokkersdag
Toggenburger Fokgroep
Nadere informatie volgt.

11 November
Ledenvergadering Fokgroep Toggenburger
Locatie Oene
Nadere informatie volgt.

 

Interesante sites   vakblad Geitenhouderij   Levende Have  Platform KSG     GD     VWA      SLG    Facebook